--> ദേശീയ ആരോഗ്യ മിഷന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യകേരളം പദ്ധതിയിൽ കേരളത്തിൽ ഒഴിവ്; ജൂൺ 5 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

ദേശീയ ആരോഗ്യ മിഷന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യകേരളം പദ്ധതിയിൽ കേരളത്തിൽ ഒഴിവ്; ജൂൺ 5 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

National health Mission Arogyaleralam Homeo Medical Officer Job Vacancy Details Malayalam

NHM Medical Officer Recruitment 2023

നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന്റെ ഭാഗമായി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിയമനം. (Medical Officer vacancy in NHM Arogyakeralam Kasargod Kerala)

Medical Officer of Homeopathy Vacancy at Arogyakeralam

ദേശീയ ഹെൽത്ത് മിഷന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ കേരളം കാസർഗോഡ് മേഖലയിൽ ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.

Last Date: 05 June 2023 5 PM

Recruiting agency for NHM Arogyakeralam Homeo MO 2023

കേരള സർക്കാരിൻറെ മാനേജ്മെൻറ് ഡെവലപ്മെൻറ് കേന്ദ്രമായ സിഎംഡി വഴിയാണ് നേരിട്ട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നേരിട്ടുള്ള അഭിമുഖത്തിലൂടെയാണ് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക മറ്റു പരീക്ഷയോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതികളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

National health Mission Arogyaleralam Homeo Medical Officer Job Vacancy Details Malayalam

Eligibility for NHM Arogyakeralam Homeo Medical Officer

മേൽപ്പറഞ്ഞ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥി ഹോമിയോപ്പതി വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം.

അല്ലെങ്കിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഹോമിയോപ്പതി വിരുദ്ധത്തിന് തത്തുല്യമായ മറ്റേതെങ്കിലും കേരള സർക്കാർ അംഗീകൃത ഹോമിയോപ്പതി സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം.

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് പുറമേ ഹൗസ് സർജൻസി അഥവാ ഇന്ത്യൻ ഷിപ്പ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥി ആയിരിക്കണം എന്നതിന്റെ കൂടെ ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിൽ ഹോമിയോ എ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

Number of Vacancies, Salary and Age limit for NHM Arogyakeralam Homeo Medical Officer

 • [accordion]
  • Number of Vacancies
   • കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ആരോഗ്യ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പോസ്റ്റിലേക്ക് മൊത്തം 6 ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത്. 
  • Salary scale
   • തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം മുപ്പതിനായിരം രൂപയായിരിക്കും ശമ്പളമായി ലഭിക്കുക. 
  • Age Limit
   • അപേക്ഷകരുടെ പരമാവധി പ്രായം 40 വയസ്സായിരിക്കണം.

How to Apply for NHM Arogyakeralam Medical Officer

മുകളിലെ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സി എം ടി യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലെ അപേക്ഷ പേജ് വഴിയാണ് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

 • [accordion]
  • Application Fees
   • അപേക്ഷ ഫീസായി 1000 രൂപ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നടക്കേണ്ടതുള്ളതിനാൽ യോഗ്യതയും മറ്റു മാനദണ്ഡങ്ങളും കൃത്യമായി നോക്കിയതിനുശേഷം മാത്രം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.

നിലവിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിട്ടുള്ള അഭിമുഖവും അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ യോഗ്യതയും പരിഗണിച്ചായിരിക്കും. എന്നാൽ അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം വളരെയധികം കൂടുകയാണെങ്കിൽ എഴുത്ത് പരീക്ഷ പോലുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ ആയിരിക്കും ആറു പോസ്റ്റുകളിലേക്കുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമായുള്ള ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക.

ആരോഗ്യകേരളത്തിന്റെ കാസർകോട് ജില്ലയിലെ മറ്റേതെങ്കിലും ജില്ലയിലെ ഓഫീസുകളും ആയി ബന്ധപ്പെടാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഇതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാനോ സ്വാധീനിക്കാനോ ശ്രമിച്ചാൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ അപേക്ഷ തള്ളി പോകുന്നതാണ്.

Application Portal: Open Here

Important Dates for NHM Arogyakeralam Latest Vacancy

ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അപേക്ഷ അയച്ചു തുടങ്ങുന്ന തീയതി: 22 May 2023, 10 AM

ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അപേക്ഷകൾ അയക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: 05 June 2023, 5 PM

മേൽപ്പറഞ്ഞ ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ജോലിയുടെ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പിഡിഎഫ് രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായി തൊട്ടു താഴെ ലിങ്ക് ആയി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Download Now: Notification PDF

Name

Abroad,4,Alappuzha,7,article,2,Articles,100,Bangalore,7,Belgium,1,Calicut,12,Chennai,3,Coimbatore,1,Courses,7,Delhi,1,dvpromo,1,Ed-Hoc,1,Entertainment,1,Ernakulam,14,Europe,3,Exams,12,Expat,45,France,1,Government,273,Gulf,65,Idukki,8,Iran,1,Ireland,2,Jobs,359,Kannur,9,Kasargod,3,Kerala,230,Kollam,3,Kottayam,4,Kuwait,2,Malappuram,8,malayalam,1,Mumbai,1,News,60,Offers,3,Oman,19,Palakkad,2,Pathanamthitta,2,Private,22,Qatar,2,Results,3,Saudi,24,Singapore,1,Technology,1,Temporary,44,Thailand,1,Thrissur,25,Trivandrum,24,UAE,38,Uzbekistan,1,Wayanad,1,WFH,2,
ltr
item
Padanam.IN: ദേശീയ ആരോഗ്യ മിഷന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യകേരളം പദ്ധതിയിൽ കേരളത്തിൽ ഒഴിവ്; ജൂൺ 5 വരെ അപേക്ഷിക്കാം
ദേശീയ ആരോഗ്യ മിഷന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യകേരളം പദ്ധതിയിൽ കേരളത്തിൽ ഒഴിവ്; ജൂൺ 5 വരെ അപേക്ഷിക്കാം
National health Mission Arogyaleralam Homeo Medical Officer Job Vacancy Details Malayalam
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIJYJqzPvEYTetoIJNai6HQpBkMGbMVVsVo6VfqCNfcOGqbknn84PRw4iCvfNLU_Tx0wRxFxXX6_-VtgoVOSFmecxv1IPl4IokHHkm1ZRqlQc47KzhkDdz7qg6m0_VyHhjaqct_-EugnIxKBjzodh51enZolHbJPpi6Y349UCn7JEVW09TK-0sXsLPcg/w640-h426/National%20Health%20Mission%20ArogyaKeralam%20Medical%20Paramedical.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIJYJqzPvEYTetoIJNai6HQpBkMGbMVVsVo6VfqCNfcOGqbknn84PRw4iCvfNLU_Tx0wRxFxXX6_-VtgoVOSFmecxv1IPl4IokHHkm1ZRqlQc47KzhkDdz7qg6m0_VyHhjaqct_-EugnIxKBjzodh51enZolHbJPpi6Y349UCn7JEVW09TK-0sXsLPcg/s72-w640-c-h426/National%20Health%20Mission%20ArogyaKeralam%20Medical%20Paramedical.webp
Padanam.IN
https://www.padanam.in/2023/05/nhm-arogyakeralam-m-o-recruitment.html
https://www.padanam.in/
https://www.padanam.in/
https://www.padanam.in/2023/05/nhm-arogyakeralam-m-o-recruitment.html
true
4743208855898412019
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content