--> കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവിധ സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിരവധി അധ്യാപക ഒഴിവുകൾ

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവിധ സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിരവധി അധ്യാപക ഒഴിവുകൾ

The educational institutes in Kasaragod district are actively recruiting teachers for various subjects and departments

1. പെർഡാല സർക്കാർ ഹൈസ്കൂളിൽ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപക ഒഴിവ്

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പെർഡാല ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്‌കൂൾ ഹൈസ്‌കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപക തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അഭിമുഖം ജൂൺ 13ന് രാവിലെ 10ന് നടക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9447431965 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

The educational institutes in Kasaragod district are actively recruiting teachers for various subjects and departments

2. ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിലെ മാത്തമാറ്റിക്‌സ് ജൂനിയർ-1 ഒഴിവിലേക്കുള്ള അഭിമുഖം ഹേരൂർ മീപ്പുഗിരി

കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിൽ ഹേരൂർ മീപ്പുഗിരിയിൽ വിഎച്ച്എസ്ഇ-എൻഎസ്‌ക്യുഎഫ് വിഭാഗത്തിൽ മാത്തമാറ്റിക്‌സ് ജൂനിയർ-1-ന് താത്കാലിക ഒഴിവുണ്ട്. ഈ തസ്തികയിലേക്കുള്ള അഭിമുഖം ജൂൺ 12-ന് രാവിലെ 10.30-ന് നടക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 9446959989 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം.

3. ചെർക്കള GMUP സ്കൂളിൽ UPSA മലയാളം അധ്യാപക ഒഴിവ്

കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ചെർക്കള ജിഎംയുപി സ്കൂളിൽ യുപിഎസ്എ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മലയാളം അധ്യാപകനെ തിരയുന്നു. ഈ ഒഴിവിലേക്കുള്ള അഭിമുഖം ജൂൺ 12-ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക്. താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9495667575 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

4. പെരിങ്ങോം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വിഭാഗത്തിൽ ഗസ്റ്റ് ലക്ചറർമാരുടെ നിയമനം

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പെരിങ്ങോം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഗസ്റ്റ് ലക്ചറർമാരെ നിയമിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പാനലിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം ജൂൺ 13ന് രാവിലെ 11ന് അഭിമുഖത്തിന് ഹാജരാകണം. നെറ്റ് യോഗ്യതയില്ലാത്തവരെയും പരിഗണിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 04985 295440, 8304816712 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

5. മൊഗ്രാൽ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിഎച്ച്എസ്ഇ വിഭാഗം നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ് തസ്തിക ഒഴിവ്

കാസർകോട് ജില്ലയിലെ മൊഗ്രാൽ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വിഎച്ച്എസ്ഇ വിഭാഗത്തിലേക്ക് കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ് വിഷയങ്ങളിൽ നോൺ വൊക്കേഷണൽ അധ്യാപകരുടെ ഒഴിവുണ്ട്. ഈ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള അഭിമുഖം ജൂൺ 12ന് രാവിലെ 11ന് നടക്കും. താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9895224404, 7012374912 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

6. GVHSS കുഞ്ചത്തൂരിൽ HST സോഷ്യൽ സയൻസ് ഒഴിവ്

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കുഞ്ചത്തൂർ ജിവിഎച്ച്എസ്എസ് എച്ച്എസ്ടി സോഷ്യൽ സയൻസ് തസ്തികയിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തേടുന്നു. ഈ ഒഴിവിലേക്കുള്ള അഭിമുഖം ജൂൺ 12-ന് രാവിലെ 10-ന് നടത്തും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾ 04998 278985 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

7. കാഞ്ഞങ്ങാട് മീനാപ്പീസ് ഗവൺമെന്റ് റീജിയണൽ ഫിഷറീസ് ടെക്‌നിക്കൽ ഹൈസ്‌കൂൾ ഫോർ ഗേൾസ് ഒഴിവ്

കാസർകോട് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് മീനാപ്പീസ് ഗവൺമെന്റ് റീജിയണൽ ഫിഷറീസ് ടെക്‌നിക്കൽ ഹൈസ്‌കൂൾ ഫോർ ഗേൾസിൽ ഹൈസ്‌കൂൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് അധ്യാപകന്റെയും ക്ലർക്ക് ടൈപ്പിസ്റ്റിന്റെയും ഒഴിവുണ്ട്. ഈ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള അഭിമുഖം ജൂൺ 12ന് രാവിലെ 11ന് നടക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 9447812904 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

കാസർകോട് ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലേക്കും വകുപ്പുകളിലേക്കും അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നത് സജീവമാണ്. ഈ ഒഴിവുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകാനും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്താനും യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മികച്ച അവസരം നൽകുന്നു. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും അവരുടെ കഴിവുകളും അധ്യാപന അഭിനിവേശവും പ്രകടിപ്പിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

Name

Abroad,4,Alappuzha,7,article,2,Articles,100,Bangalore,7,Belgium,1,Calicut,12,Chennai,3,Coimbatore,1,Courses,7,Delhi,1,dvpromo,1,Ed-Hoc,1,Entertainment,1,Ernakulam,14,Europe,3,Exams,12,Expat,45,France,1,Government,275,Gulf,65,Idukki,8,Iran,1,Ireland,2,Jobs,361,Kannur,9,Kasargod,3,Kerala,232,Kollam,3,Kottayam,4,Kuwait,2,Malappuram,8,malayalam,1,Mumbai,1,News,60,Offers,3,Oman,19,Palakkad,2,Pathanamthitta,2,Private,22,Qatar,2,Results,3,Saudi,24,Singapore,1,Technology,1,Temporary,44,Thailand,1,Thrissur,25,Trivandrum,24,UAE,38,Uzbekistan,1,Wayanad,1,WFH,2,
ltr
item
Padanam.IN: കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവിധ സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിരവധി അധ്യാപക ഒഴിവുകൾ
കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവിധ സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിരവധി അധ്യാപക ഒഴിവുകൾ
The educational institutes in Kasaragod district are actively recruiting teachers for various subjects and departments
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG_GCd6iDuK-NIE7IjASr_mL3Tx00JUAEdrrRyCVSa949Xegd445lIYA5k88BRBb2OZungsv7fxa9BuALY-sXsCWPc9JUIESAbzB1Bo1l-fisDYoP2p3OyocaOAJ5KRgd63SLYeeeG3QJhsWGKvBuxtZk13vWkWHBp4ulym5uLrymY6eEvqTOWOC9k0A/w640-h426/The%20educational%20institutes%20in%20Kasaragod%20district%20are%20actively%20recruiting%20teachers%20for%20various%20subjects%20and%20departments.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG_GCd6iDuK-NIE7IjASr_mL3Tx00JUAEdrrRyCVSa949Xegd445lIYA5k88BRBb2OZungsv7fxa9BuALY-sXsCWPc9JUIESAbzB1Bo1l-fisDYoP2p3OyocaOAJ5KRgd63SLYeeeG3QJhsWGKvBuxtZk13vWkWHBp4ulym5uLrymY6eEvqTOWOC9k0A/s72-w640-c-h426/The%20educational%20institutes%20in%20Kasaragod%20district%20are%20actively%20recruiting%20teachers%20for%20various%20subjects%20and%20departments.webp
Padanam.IN
https://www.padanam.in/2023/06/blog-post_11.html
https://www.padanam.in/
https://www.padanam.in/
https://www.padanam.in/2023/06/blog-post_11.html
true
4743208855898412019
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content